SPANDEX
Spandex ดำเนินการเกี่ยวกับชุดรัดกล้ามเนื้อ และชุดกีฬามากกว่า 10 ปี โดยเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และสังเกตุเห็น นักกีฬาของที่นั้น ใส่ชุดรัดกล้ามเนื้อทั้งฝึกซ้อมและใส่แข่งขัน ทั้งยังแพร่หลาย ในหลายชนิดกีฬา เช่น วิ่ง ฟุตบอล ปั่นจักรยาน ฟิตเนส ฯลฯ จึงได้ไปสอบถาม เพื่อนชาวต่างชาติที่ใช้ชุดรัดกล้ามเนื้อ และได้คำตอบมาว่า “ชุดรัดกล้ามเนื้อช่วยในการปกป้อง ฟื้นฟู และเพิ่มศักยภาพร่างกายของนักกีฬา ทำให้ชุดรัดกล้ามเนื้อเป็นที่นิยมมากในหมู่นักกีฬาชาวต่างชาติ แต่ชุดรัดกล้ามเนื้อ แบรนด์ต่างประเทศก็มีราคาสูงมากเช่นกัน
INSPIRATION
จากคุณประโยชน์ของนักกีฬาที่ได้รับจากการใช้ชุดรัดกล้ามเนื้อ รวมถึงขณะนั้นยังไม่สามารถหาแบรนด์ไทยที่ทำชุดรัดกล้ามเนื้อที่ มีคุณสมบัติทัดเทียมแบรนด์ต่างประเทศได้ จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้ Spandex เริ่มพัฒนาชุดรัดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับ คนไทยออกมา
DEVELOP
Spandex ได้ออกชุดรัดกล้ามเนื้อ collection แรกออกมา ณ ตอนนั้นคนทั่วไปยังแทบไม่รู้จัก หรือรู้ถึงคุณสมบัติของชุดรัดกล้ามเนื้อ ทำให้ทาง Spandex ต้องพยายามอย่างมาก ที่จะพูดดึงคุณสมบัติที่ แท้จริง ที่นักกีฬาจะได้รับจากการใช้ชุดรัดกล้ามเนื้อ รวมทั้งเก็บรวบรวม คำติชมจากนักกีฬาที่ใช้งานจริง เพื่อมาพัฒนาสินค้าที่จะดึงศักยภาพของ นักกีฬาออกมาได้สูงสุดอย่างแท้จริง
TECHNOLOGY
เราเสาะแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยุ่เสมอ และนำคำติชมจากผู้ใช้งาน จริงมาพัฒนาจนได้เป็นเนื้อผ้า “PowerBoost” ที่ตอบโจทย์ เนื้อผ้าสำหรับชุดรัดกล้ามเนื้อที่แท้จริงที่สามารถดึงประสิทธิภาพ ของนักกีฬาออกมาได้สูงสุด พร้อมทั้งลดอาการบาดเจ็บที่เกิดจาก การออกกำลังกาย และฟื้นฟูร่างกาย ให้กลับมาพร้อมออกกำลังกาย ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ULTRA
COMPRESSIVE
เราจึงนำเนื้อผ้า “PowerBoost” มาพัฒนาต่อจนได้เป็น ชุดรัดกล้ามเนื้อ รุ่น ULTRA COMPRESSIVE รุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน
“SPANDEX” ได้นำประสบการณ์ที่สะสม มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ดึงศักยภาพของนักกีฬาในแต่ละประเภท คือ ชุดปั่นจักรยาน ชุดวิิ่ง ชุดว่ายน้ำ
ชุดฟิตเนส ชุดวอร์ม และอุปกรณ์กีฬา
ทาง “Spandex” มีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงาน เราเน้นเรื่องการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง ในเรื่องคุณภาพสินค้า เทคโนโลยี
การคัดสรรวัสดุ รวมถึงความซื่อสัตย์และจริงใจที่มีต่อลูกค้า เพื่อมอบประสบการณ์ที่ประทับใจและผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
เพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายของคุณได้สูงสุด ภายใต้สโลแกนของ “Spandex” คือ

MAXIMISE YOUR PERFORMANCE