กางเกงรัดกล้ามเนื้อขายาวเป้าสี่เหลี่ยม รุ่น ACTIVE W